NAJAM SMART VOZILA

 

20,00 EUR/dan

098 218 828

 
 
 
 
 
 
 

KONTAKT - NAJAM SMART VOZILA

Za sve upite u svezi našeg voznog parka Smart vozila i/ili rezervacije istih stojimo Vam na raspolaganju 24/7.

Smart Centar d.o.o.

Maksimirska 119
HR-10000 Zagreb
Hrvatska

Telefon: 01 230 1750
Mobitel: 098 218 828

Facebook

Smart Centar d.o.o., Ul. Ivana Zakmardija Dijankovečkog 13, Križevci, OIB: 47868868609, društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu, MBS 010072441, iznos temeljnog kapitala: 20.000,00 HRK uplaćen u cijelosti, banka: RAIFFEISENBANK AUSTRIA BANK d.d., Petrinjska ulica 59, 10000 Zagreb, IBAN: HR36 24840081104978111, član uprave društva-direktor: Krunoslav Vuković

    SMART CENTAR