NAJAM SMART VOZILA

 

20,00 EUR/dan

098 218 828

 
 
 
 
 
 
 

UVJETI NAJMA SMART VOZILA

UVJETI NAJMA SMART VOZILA - SMART CENTAR

1. SMART CENTAR daje na korištenje vozilo navedeno na prvoj strani Ugovora, na vrijeme i po uvjetima utvrđenim ovim ugovorom o najmu.
2. Potpisivanjem ovog ugovora o najmu korisnik potvrđuje da je preuzeo vozilo u ispravnom stanju i punog spremnika goriva ukoliko drugačije nije navedeno u Ugovoru.
3. Korisinik će vam platiti gorivo utrošeno tijekom najma.
4. Korisnik se obavezuje da će vozilo vratiti sa svim gumama, alatom, ispravama, standardnom i dodatnom opremom kako ga je preuzeo.
5. Korisnik će vozilo vratiti ugovorenog datuma ili ranije na zahtjev SMART CENTRA Ako želi produžiti najam, korisnik će izvijestiti SMART CENTAR i zatražiti suglasnost barem 24 sata ranije i tada uplatiti polog.
6.Vozilom može upravljati samo korisnik ili osoba koja je navedena u Ugovoru kao drugi vozač ako ima sve potrebne kvalifikacije i dokumente.
7. Vozilo se ne smije koristiti:
- za plaćeni prijevoz robe ili putnika,
- za vuču drugih vozila,
- za sportska natjecanja,
- ako je korisnik pod utjecajem alkohola ili narkotika
- ako je pretovareno robom ili putnicima,
- za prijevoz životinja, lako zapaljivog materijala, jako neugodnog mirisa, te ikakvog materijala koji može oštetiti vozilo.
8. Korisnik nemože prenijeti svoje pravo po ovom Ugovoru niti smije otuđiti vozilo ili dijelove vozila.
9. Korisnik se obavezuje da će se tijekom korištenja vozilom brinuti o obaveznom tekućem periodičnom pregledu vozila. Podatak o datumuu isteka važnosti pregleda vozila dobit će u poslovnici prilikom iznajmljivanja.
10. Ukoliko korisnik prekorači dogovoreni rok vraćanja vozila bez suglasnosti SMARTCENTARA, vozilo će se smatrati ukradenim, a SMART CENTAR će izvijestiti policiju. U takvom slučaju korisnik snosi punu moralnu, materijalnu i krivičnu odgovornost.
11. Korisnik se obavezuje da će tijekom najma brinuti o tehničkoj ispravnosti vozila tj. redovito provjeravati tekućinu za hlađenje, ulje, tlak u gumama, i vršiti neophodnu zamjenu ulja. Tako izazvani troškovi bit će nadoknađeni korisniku po predočenju računa. Korisnik je odgovoran za sve štete uzrokovane nepravilnim održavanjem vozila i neblagovremenim tehničkim pregledom vozila.
12. Korisnik je odgovoran za sve štete na vozilu koje izazove nepravilnim održavanjem vozila (korištenjem vozila izvan puteva i sl.) bez obzira da li je platio CDW (tj. casco) ili ne. Korisnik će se teretiti za troškove vuće oštećenog vozila, troškove smanjenja vrijednosti vozila i gubitak prihoda po tom vozilu tijekom popravka. Korisnik će također snositi troškove izazvane nepravilnim korištenjem vozila koje SMART CENTAR ima prema trećim licima.
13. Korisnik je odgovoran za štete koje tijekom najma prouzrokuje korisnik ili treće lice ako je korisnik kod iznajmljivanja dao lažne podatke o sebi, svojoj adresi, ili vozačkim ispravama. U slučaju štete prema trećim licima korisnilk će snositi sve troškove koje SMART CENTAR ima prema trećim licima.
14. Korisnik se obavezuje da će u vrijeme kad ne koristi vozilo isto zaključavati i uzimati ključeve. Po završetku najma korisnik je obavezan vratiti ključeve i dokumente ili nadoknaditi gubitak.
15. Korisnik oslobađa SMART CENTAR svake odgovornosti za krađu, oštećenje ili gubitak imovine koju prevozi u vozilu za trajanje najma ili završetak najma.
16. Korisnik sam snosi troškove garažiranja, parkiranja i kazni za prekaršaj u prometu i sl.
17. Korisnik sam snosi troškove mehaničkih kvarova na vozilu ako je poduzeo sve da do njih ne dođe.
18. SMART CENTAR ne snosi nikakve posljedice uzrokovane kvarom vozila za vrijeme korištenja.
19. Ako dođe do oštećenja plombi, kvara na broja u kilometara ili vozilu, korisnik je dužan obustaviti vožnju i izvijestiti najbližu poslovnicu SMART CENTAR od koje će dobiti naputak za daljnji postupak.
20. Korisnik se obavezuje platiti sve troškove po ovom Ugovoru o najmu u zakonskom roku.
21. Vozilo je osigurano po osnovi:
a) casco,
b) auto odgovornosti.
22. U slučaji da je korisnik prihvatio plaćanje po ovom ugovoru, potpuno se isključuje odgovornost korisnika od odgovornosti za slučajeve navedene u stavovima 12. 13.
23. Ako korisnik prihvati uvijet osiguranja od smrti i povreda (PAI) to označva potpisom korisnika na prednjoj stranici ovog Ugovora u odgovarajućoj rubrici, korisnik će ostvariti pravo na ovo osiguranje prema odredbama Ugovora o osiguranju osoba sklopljenog između SMART CENTRA i osiguravajućeg zavoda.
24. Korisnik se obavezuje štiti interese SMART CENTARA u slučaju nezgode tako što će
- zabilježiti imena i adrese sudionika i svjedoka.
- ukloniti vozilo na sigurno mjesto.
- izvjestiti najbližu poslovnicu SMART CENTAR i podnijeti izvještaj o šteti
- pozvati i pričekati prometnu policiju radi izvršenja službenog uvida
Ako korisnik propusti poduzeti navedene mjere, u slučaju nezgode bit će odgovoran za sve tako izazvane štete i posljedice SMART CENTAR.
25. Službeni objavljeni cjenik važeći kod sklapanje ovog Ugovora sastavni je dio istog.
26. Izmijene uvjeta i odredaba ovog Ugovora moguće su samo uz pismenu suglasnost obje strane.
27. Vozač mora imati najmanje 23 god. i 3 god. vozačkog iskustva.
28. U slučaju spora po ovom Ugovoru i računu nadležan je sud u Zagrebu.